19/10/12

O 21 de outubro, Galiza decide: Parque natural, XA!

O Parque Natural do Monte Pindo estivo presente nas
mensaxes dalgúns candidatos durante esta campaña
Faltan horas para decidir o destino de Galiza durante os vindeiros 4 anos, e as diferentes candidaturas exprimen as derradeiras horas antes da xornada de reflexión tratando de convencer aos indecisos coas últimas mensaxes a favor da continuidade na acción do goberno ou ben por un cambio de goberno da Xunta.

A Asociación Monte Pindo Parque Natural non é en absoluto allea a este proceso, pois a declaración do Monte Pindo como Parque Natural, o noso leit motiv, tamén se xoga o 21 de outubro: a Xunta de Galiza é a institución coas competencias exclusivas para efectivizala ou non.

Por iso a Asociación Monte Pindo Parque Natural fai un chamamento a un voto crítico pensando tamén no futuro do Olimpo Celta e do seu entorno. Para dar suficientes elementos de xuízo analisamos as propostas de todos os partidos políticos sobre o Olimpo Celta en particular e sobre o medio ambiente galego en xeral, especialmente no referido aos espazos naturais protexidos. Ao Xigante da Mina tamén lle afecta o que votemos o domingo!

Partido Popular (PP)
 • Candidato á Xunta: Alberto Núñez Feijóo (Ourense)
 • Candidato máis cercano: Nº 15. María de la Soledad Piñeiro Martínez (Carnota)
 • Resultados no 2009: 789.427 votos (38 escanos)
 • Apoiou antes desta campaña a declaración do Monte Pindo como Parque Natural? Non. Malia que persoas do PP con responsabilidade nesta materia recoñeceron en privado a membros da Asociación a necesidade de declarar este espazo como Parque Natural, en público o PP nunca se significou a favor e de feito chegou a empregar a súa representatividade no Parlamento para frear os intentos da oposición para que se declarara o Monte Pindo como Parque Natural.(ver video)
 • Comprometeuse nesta campaña a declarar o Monte Pindo como Parque Natural? Non.
 • Que di dos espazos naturais protexidos no seu programa electoral? No relativo aos espazos naturais galegos no programa do PP destacamos as seguintes medidas: Ampliación da Rede Natura 2000. Ampliación do Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Nacional das Illas Atlánticas e unha nova orientación do seu uso público. Aprobación e implementación dos plans de acción das Reservas da Biosfera. 3. Dotación da Rede de Espazos Naturais dos correspondentes Plans de Ordenación dos Recursos Naturais que permitirán organizar dun xeito sostible a conservacións dos recursos e valores naturais cos usos do solo e o correcto desenvolvemento das actividades humanas. Elaboración do Plan de xestión de humedais de importancia internacional RAMSAR. Plan estratéxico director para a optimización socioeconómica das áreas de influencia dos parques naturais de Galicia.

Partido Socialista Obrero Español (PSdeG-PSOE)
 • Candidato á Xunta: Manuel Vázquez Fernández (O Carballiño, Ourense)
 • Candidato máis cercano: Nº 1. Francisco Caamaño Domínguez (Cee, con ascendencia carnotá)
 • Resultados no 2009: 524.488 votos (25 escanos)
 • Apoiou antes desta campaña a declaración do Monte Pindo como Parque Natural? Si.
 • Comprometeuse nesta campaña a declarar o Monte Pindo como Parque Natural? Non.
 • Que di dos espazos naturais protexidos no seu programa electoral? O programa do PSdeG conta cun apartado dedicado aos espazos naturais protexidos, do que destacamos: "E necesario ampliar a rede de espazos protexidos, recuperando a proposta de chegar ao 18% do territorio protexido pola Rede Natura 2000. Na mesma liña, establecemos máis mecanismos de “custodia do territorio”. Queremos comprometer a creación do Parque Natural Ancares- Courel, entre outras figuras de protección."
Bloque Nacionalista Galego (BNG)
 • Candidato á Xunta: Francisco Jorquera Caselas (Coruña)
 • Candidato máis cercano: Nº 10. Modesto Fraga Moure (Fisterra)
 • Resultados no 2009: 270.712 votos (12 escanos)
 • Apoiou antes desta campaña a declaración do Monte Pindo como Parque Natural? Si.
 • Comprometeuse nesta campaña a declarar o Monte Pindo como Parque Natural? Si, tanto no seu programa como na reunión celebrada coa nosa entidade.
 • Que di dos espazos naturais protexidos no seu programa electoral? O programa electoral do BNG conta cun apartado dedicado aos espazos naturais, coas seguintes iniciativas: "Elaboración unha nova política de xestión dos Espazos Naturais Protexidos (ENP) que teña como eixos vertebrais a súa ampliación, a conservación e a restauración dos seus valores naturais, a participación dos residentes e a elaboración de plans de uso de xestión e de desenvolvemento económico sustentábel, en beneficio da poboación residente.Ampliación da Rede Natura, especialmente en lugares singulares como o a inclusión da Serra do Galiñeiro no Parque Natural do Aloia. Avaliación do estado de conservación da Rede Natura e desenvolvemento de actuacións para restaurar zonas deterioradas. Ampliación territorial do Parque Nacional das Illas Atlánticas e definición de novos plans de uso e xestión, así como o impulso dunha política que permita que a totalidade das illas galegas sexan de titularidade pública. Declaración do Monte Pindo como Parque Natural."
Partidos políticos extraparlamentarios Alternativa Galega de Esquerda (AGE)
 • Candidato á Xunta: Xosé Manuel Beiras Torrado (Compostela)
 • Candidato máis cercano: Non consta ningún da zona da Costa da Morte.
 • Resultados no 2009: Non participou.
 • Apoiou antes desta campaña a declaración do Monte Pindo como Parque Natural? Non. Si o fixeron por separado dúas das organizacións que conforman a coalición, EQUO e EI.
 • Comprometeuse nesta campaña a declarar o Monte Pindo como Parque Natural? Non.
 • Que di dos espazos naturais protexidos no seu programa electoral? O seu escueto programa non ten ningunha referencia a cuestións relativas ao medio ambiente.
  • Candidato á Xunta: Xoán Carlos Bascuas Jardón (Rüsselsheim, Alemaña)
  • Candidato máis cercano: Nº 9. Daniel Oca González (Cee)
  • Resultados no 2009: Non participou.
  • Apoiou antes desta campaña a declaración do Monte Pindo como Parque Natural? Non.
  • Comprometeuse nesta campaña a declarar o Monte Pindo como Parque Natural? Si, mediante unha mensaxe por Twitter.
  • Que di dos espazos naturais protexidos no seu programa electoral? Do programa electoral destacamos o seguinte apartado: "Ampliar a cativa rede de parques naturais (comezando pola declaración do Macizo Central Ourensán, Os Ancares e O Courel, no primeiro ano da lexislatura) garantindo os medios adecuados para a súa xestión e ampliar o Parque Nacional das Illas Atlánticas. É imprescindible a creación de liñas de axuda económica (subvencións, créditos brandos, desgravacións fiscais na cota autonómica) para o desenvolvemento sustentábel nos espazos da Rede Natura 2000, así como un programa de adquisición de terreo de especial interese natural, aberto á colaboración/participación de particulares e asociacións."
  Unión Progreso y Democracia (UPyD)
  • Candidato á Xunta: José Canedo Santos (Val do Dubra)
  • Candidato máis cercano: Non consta ningún da zona da Costa da Morte.
  • Resultados no 2009: 23.796 votos (0 escanos)
  • Apoiou antes desta campaña a declaración do Monte Pindo como Parque Natural? Non consta.
  • Comprometeuse nesta campaña a declarar o Monte Pindo como Parque Natural? Non.
  • Que di dos espazos naturais protexidos no seu programa electoral? O programa electoral conta coa seguinte proposta: "Revisión de los planes de ordenación de los espacios naturales protegidos, así como la ampliación de la Red Natura 2000."
  Outras
  Existen formacións políticas sectoriais ou locais que xa se teñen apoiado a declaración do Monte Pindo como Parque Natural, e que sería inxusto obviar neste artigo: Partido da Terra e Colectivo Nacionalista de Marín.