20/02/15

A Xunta gastou no lume do Monte Pindo 14 veces máis de todo o que invertira con anterioridade

A Xunta gastou a raíz do incendio de setembro de 2013 no Monte Pindo catorce veces máis de todo o que investiu en prevención na etapa de Alberto Núñez Feijóo. O dato derívase do informe que a Asociación Monte Pindo Parque Natural solicitou á Xunta o 29 de novembro de 2013. Despois dun ano e tres meses, por fin o informe chegou esta semana ás nosas mans a raíz dunha dura actuación do Valedor do Pobo, que emitirá queixa ao Parlamento pola actitude do PP neste asunto, aparte das consecuencias penais que pode supoñer tal dilación por incurrir en vulneracións claras das lexislacións europea (Directiva 2003/4/CE), española (Lei 38/1995 e Lei 27/2006) e galega (Lei 1/1995).


Á vista dos datos queda perfectamente claro por que a Xunta tardou ano e pico en redactar folla e media: existiu a vontade clara de ocultar uns datos que evidencian a absoluta falta de prevención da Xunta do PP no Olimpo Celta, malia ser a única responsábel da xestión do espazo natural protexido. Asi mesmo tamén se evidencia que esa falta de previsión saiunos moi custosa a todos os galegos e galegas.

0,53 millóns de euros, e o esforzo de 897 persoas, 96 vehículos e 24 aeronaves, non apagaron o lume
Ante tal falta de prevención, o polvorín do Monte Pindo só precisaba a isca que o prendese. Logo de varios avisos ignorados, o 11 de setembro de 2013 a Cima da Arca ve nacer o lume que acabou íntegramente co Monte Pindo en menos dunha semana, asi coma cos espazos naturais colindantes da fervenza do Ézaro e as Marismas de Caldebarcos, en total preto de 2.500 hectáreas. A Xunta certifica que se gastaron en total 538.439 € das arcas públicas no operativo de extinción dese lume, que non serviron para salvar un só metro cadrado do espazo natural protexido, mais apenas para protexer do lume os núcleos que corrían perigo de desastre. Só a choiva e as barreiras naturais posibilitaron finalmente días despois o control do incendio.

A brutalidade do lume obrigou a centrar os esforzos en defender os lugares (Foto: Ovidio Castro)
Asi o PP arriscou inutilmente as vidas dun inmenso continxente humano composto por 897 persoas, conformado por 2 técnicos, 41 axentes forestais, 502 brigadistas, 15 bombeiros profesionais, 24 voluntarios, 42 membros das forzas de seguridade, 225 militares e 46 con outras funcións. O operativo foi apoiado por terra por 96 vehículos pesados, distribuídos en 52 motobombas, 4 bulldozer e 40 doutro tipo. Asi mesmo actuaron por aire un total de 23 aeronaves, das que 12 son hidroavións, 20 helicópteros e un avión coordinando o dispositivo. Todo isto segundo cifras oficiais.

Mención aparte merece o montante dos contratos a empresas privadas. Cando na solicitude pedimos este dato, nunca nos podíamos imaxinar que nos atoparíamos cun dato tan relevante: Nada menos que 251.466.09€, o 46,70% do gasto total, foron para o sector privado, maiormente para a empresa Inaer Galicia SL.

A Xunta é incapaz de explicar o custo do operativo de lanzamento de palla
O lume rodeou por completo varios lugares, como na Curra
As medidas adoptadas posteriormente ao incendio, tarde mal e arrastro, polo PP, non aparecen desglosadas no informe tal e como solicitamos expresamente. Especificamente desexábamos coñecer o custe do dispositivo de lanzamento de palla desde helicopteros, que tantas veces calificamos de ridículo e insuficiente. O único dato que facilitan é o custe xenérico dunha "encomenda de xestión á empresa pública SEAGA" por valor de 553.651,19€  pero sen detallar cales foron esas actuacións nin onde se desenvolveron. A Asociación estudará se a administración vulnera a legalidade ao negarnos este dato pois entendemos que a petición de información era moi clara.

Por outra parte, a Xunta non gastou un só euro en indemnizar ou resarcir de ningún xeito á veciñanza cuxas propiedades, vivendas e explotacións sufriron danos a consecuencia da acción directa do lume. O PP negárase asi mesmo a tramitar a declaración de zona catastrófica e activar sendos planos especiais para a recuperación do espazo degradado e para o desenvolvemento socioeconómico da zona.

O PP só desenvolveu unha actuación no Pindo antes do lume
Cando solicitamos á Xunta detalle dos gastos feitos antes do incendio no Olimpo Celta (pois -lembramos- ten que xestionalo), descubrimos que obviando unha repoboación de autóctonas -pois promoveuna o anterior goberno bipartito-, quédanos unha soa actuación: un desbroce de 74 hectáreas (o Monte Pindo abarca preto de 2 mil) supostamente desenvolvido entre os anos 2010 e 2011, por valor de 79.065.33€.

Dicimos supostamente porque a veciñanza descoñece -e a Xunta non axuda a aclarar- onde se fixo esa actuación, se é que se fixo. En calquera caso, supoñemos que esa debe ser a gran actuación que serviu ao PP para asegurar durante tres anos que o Monte Pindo estaba sobradamente protexido na situación na que estaba, e mesmo que dicíamos o que dicíamos porque estábamos politizados. A consecuencia de tal abandono era xa inevitábel, mais tamén a responsabilidade directa de quen tendo a obriga legal de xestionalo non o fixo.

Con parte deses cartos malgastados Carnota e a Costa da Morte terían un Parque Natural plenamente operativo
A cadea dos acontecementos vén a dar completamente a razón á veciñanza despois de 5 anos de loita e demostra que o Parque Natural si representaba e segue a representar unha solución para este espazo pois obriga a dispoñer dun orzamento anual, planos de actuación, corpos de vixilancia e conservación e órgano de dirección. Non podemos cuantificar a priori o custo exacto de crear ese Parque Natural, pois só pode facelo a Xunta, pero sen dúbida ese millón de euros que a Xunta dilapidou improvisada e inutilmente serían máis que suficientes para declaralo e dotalo dunha estructura eficiente. O abandono ao que a Xunta someteu o Olimpo Celta tantos anos si resultou ser un negocio absolutamente ruinoso desde o punto de vista económico, social e medioambiental.

O PP debe asumir a responsabilidade política e legal pola súa incompetencia manifesta
Asi as cousas, os datos confirman que todas as voces de alarma estaban no certo: no Monte Pindo existía unha situación de abandono acuciante derivada do ínfimo esforzo en prevención, e que a Rede Natura 2000 non estaba a servir para conservar nin manter un dos espazos naturais máis valiosos do noso País. A Xunta sabíao perfectamente pois dixémosllo en centos de ocasións, pero fixo caso omiso. Por iso o PP debe asumir a súa responsabilidade política por ignorar durante 3 longos anos a quen lle alertaba do que finalmente pasaría, o que nunha sociedade avanzada suporía a dimisión ou o cese fulminante de todos os cargos políticos implicados, pero tamén e sobre todo deben aceptar a responsabilidade legal, pois o seu goberno é responsábel único e directo da xestión do Monte Pindo, e por tanto de todo o que pasa nel.

Como sabemos que non o van facer, a Asociación Monte Pindo Parque Natural vai presentar unha denuncia contra varios altos cargos da Xunta de Galicia ante a Unión Europea por ter permitido baixo a súa xestión a destrución case total dos valores naturais que xustificaron no seu día a incorporación do espazo denominado LIC Carnota-Monte Pindo na Rede Natura 2000.

Xa por último pero non menos importante, a Asociación Monte Pindo Parque Natural agradece e aplaude publicamente a implacábel labor do Valedor do Pobo, sen o cal sería completamente imposíbel ter accedido a esta documentación pola negativa da Xunta a facilitarnos a información que legalmente temos dereito a consultar. A presión que exerceu o Valedor foi moi meritoria e mesmo tivo que advertir das consecuencias legais que pode conlevar a actitude discriminatoria e abusiva que ten a Xunta coa nosa asociación, e coherentemente anunciou que informará criticamente ao Parlamento Galego desta situación.

Foto: Juan Louro
 NIN ESQUECEMOS NIN PERDOAMOS!
MONTE PINDO PARQUE NATURAL!