11/02/11

A Asociación Cultural Cultura do País, co Pindo

Como ía faltar o apoio dos amigos lucenses do Monte Pindo! Pois chegan de xeito colectivo e para quedar.

A Asociación Cultural Cultura do País, cuxa actividade emana desde Lugo mediante o activismo cultural con obxecto da "recuperación das tradicións populares até a posta en valor de feitos históricos, personaxes, celebracións e acontecementos da nosa cultura", gardando un oco destacado na súa labor para a defensa do idioma galego.

Convidámosvos a coñecer o seu espazo web, nos cales ademais de estar ao día da súa intensa actividade, poderedes ler o seu apoio á declaración de Parque Natural para o Monte Pindo.

Facemos tamén noso o seu anceio de "tecer lazos que fagan medrar e socializar a nosa cultura", poñéndonos á súa enteira disposición.