10/12/10

O Parque Natural, un pasiño máis cerca: a Xunta convoca o Observatorio Galego da Biodiversidade

Unha das principais reivindicacións dos colectivos unidos pola declaración de Parque Natural para o Monte Pindo acaba de ser asumida pola Xunta de Galicia, despois de que esta convocara o Observatorio Galego da Biodiversidade.

Este organismo, que agrupa aos maiores expertos galegos en materia medioambiental e ten carácter consultivo, levaba sen reunirse desde o 2007, co cal numerosos temas de interese ambiental galego acumulaban ata 3 anos de retraso. Isto incluso motivou que ADEGA, a organización ecoloxista que redactou a proposta pola declaración de Parque Natural, presentara unha queixa ante o Valedor do Pobo.

Finalmente a Xunta convocou a reunión do Observatorio para o vindeiro martes 21 de decembro ás 17:00 horas en Santiago. E nesa reunión, entre outras moitas cousas, debatirase e votarase a proposta de declaración de Parque Natural para o Monte Pindo.

A Asociación Monte Pindo Parque Natural quer agradecerlle á Xunta de Galicia este xesto e rogarlle aos expertos citados á xuntanza que avalíen positivamente a declaración de Parque Natural como ferramenta máis acaída para a protección e o desenvolvemento racional do Monte Pindo e o seu entorno.