16/03/18

Última hora: Cambio de lugar da Asemblea Xeral

Por motivo de atoparse en obras de reforma o Salón de Actos da casa do Concello de Carnota, local inicialmente previsto para desenvolver a Asemblea Xeral Ordinaria da nosa entidade, vémonos obrigados a facer un cambio de última hora, e trasladar a Asemblea á Confraría de Pescadores do Pindo. Mantense a data e hora, este sábado 17 de marzo ás 17:30 horas en primeira convocatoria (ou ás 18:00 horas, en segunda convocatoria), asi coma a ORDE DO DÍA:
  • Lectura e aprobación do informe de xestión
  • Estado e aprobación do informe de finanzas
  • Aprobación do orzamento para o ano 2018
  • Fixación de cotas
  • Plan de actividades 2018
  • Rogos e preguntas
A esta Asemblea poderán asistir con voz e voto todas as persoas afiliadas coa cota de 2017 (13€) actualizada. As persoas que non teñan domiciliado o recibo aínda, ou non lle pasaran o recibo por algún motivo, poden facer o ingreso na nosa conta ES56 2080 0025 4330 4000 1120 (ABANCA), ou aboar as cotas en man antes do inicio da Asemblea.

Lembrade que a cota de afiliación é a nosa única fonte de ingresos e que nos permite seguir funcionando.

A esta Asemblea poderán asistir en calidade de convidadas (sen voz nin voto) as persoas simpatizantes que o soliciten previamente á Asociación.