26/08/15

Un estudo sobre aves e a visita dun grupo de escolares en 1972 elevan en 70 as especies presentes no Olimpo Celta

O Catálogo de Especies do Monte Pindo supera as 730 especies
Tal e como tiñamos anunciado, a Asociación Monte Pindo Parque Natural retomou recentemente os traballos do Catálogo de Especies do Monte Pindo (CEMP), un ambicioso proxecto que busca compilar para un mellor coñecemento da biodiversidade neste espazo as especies naturais que nel existen, e que combina un traballo continuado de campo (con rexistro de avistamentos e fototrampeo) e tamén co estudo das fontes documentais e científicas que nos permiten a día de hoxe elevar ata 734 o reconto de especies naturais presentes no Olimpo.

Unhas 70 especies de aves aniñan no macizo carnotán
A bubela é unha das aves que aniñan no Monte Pindo
É precisamente neste último eido onde presentamos máis novidades, coa inclusión do Atlas de aves reproductoras de los LICs “Carnota e Monte Pindo” y “Monte e Lagoa de Louro", un profuso estudo sobre a presenza de aves na zona elaborado entre 2001 e 2002 polos investigadores Luis Enrique Rego Vale, Juan Domínguez Conde e María Vidal Malde. O informe, que non só detalla a presenza senón o lugar, a abundancia e mesmo se a especie cría ou está de paso, ubica no Monte Pindo un total de 80 aves, concluíndo que 70 das mesmas é seguro, probábel ou posíbel que críen no territorio do futuro Parque Natural.

Unha fermosa excursión escolar en 1972
Fotos da excursión publicadas en "O Pindo na memoria"

Asi mesmo, tivemos a oportunidade de coñecer a fantástica visita feita por un grupo de nenas e nenos do Instituto de Cee ao Monte Pindo en 1972, nunha excursión escolar por duración dunha semana acompañado polo profesorado do centro, que ben merecerían unha homenaxe por unha iniciativa que documentaron na obra titulada "O Pindo na memoria", editada por Manuel Quintáns Suárez e Alberto Rodríguez Rogina, que repasa non só a bioloxía senón a xeoloxía, a historia e as tradicións neste espazo natural mítico.

Un dos obxectivos daquela fermosísima experiencia foi documentar toda a vida natural que coñeceron ao longo desa -de seguro- intensa semana, que reflectiron no libro mediante a anotación dun total de 71 especimes, entre aves, mamíferos, anfibios, réptiles e plantas, das cales preto dunha trintena aínda non figuraban no noso Catálogo, o que demostra que á hora de coñecer o noso medio natural todos podemos ser moi útiles. Desde a entidade veciñal só podemos agradecer, 42 anos despois, a exemplar vocación demostrada polos docentes.

O fototrampeo da resultado
Vulpes vulpes
Outra das iniciativas para seguir ampliando o Catálogo de Especies, e nomeadamente no que implica aos escurridizos mamíferos, é o fototrampeo. Esta metodoloxía de inventariado xa ten dado interesantes froitos, pois opera mesmo de noite, cando este tipo de fauna é máis activa e confiada. Asi temos identificado varios raposos, unha garduña (Martes foina) e -curiosamente- un gato doméstico, non sabemos se aventureiro ou asilvestrado. Agardamos poder localizar pronto algún exemplar de gato bravo (Felis silvestris), pois hai testigos de avistamentos e mesmo atropelos na zona.Por outra parte houbo que suprimir do Catálogo algunhas especies que foran ubicadas incorrectamente no macizo, coma o Malpolon monspessulanus, unha especie de cobra que non existe aquí, tal e como nos indicou un especialista recentemente.